Hüküm & Koşullar

BİREBİRSOFT HÜKÜM VE KOŞULLAR

1. TANIMLAR

Bu sözleşmede:

  • BirebirSoft: Yalı Mahallesi, Fırın Sokak No 8. Maltepe / İstanbul, info@birebirsoft.com, 0216 888 08 80 şeklinde tanımlanır.

  • Müşteri: BirebirSoft’un sunduğu hizmetleri kullanmak için kaydolan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2. HİZMETLERİN KAPSAMI

BirebirSoft, Müşteri’ye aşağıdaki hizmetleri sağlar: CRM, ERP, WMS, MOBILE, B2B & B2C E-COMMERCE

3. KULLANIM ŞARTLARI

Müşteri, BirebirSoft’un belirlediği kullanım şartlarına uymayı kabul eder. Bu şartlar, ahlaki ve yasal standartlara uygun olmalıdır. Hizmetler sadece yasal amaçlar için kullanılmalıdır.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

BirebirSoft, Müşteri’nin kişisel bilgilerini gizli tutmayı taahhüt eder. Gizlilik politikası ayrı bir belgede belirtilmiştir.

5. FİYATLANDIRMA VE ÖDEME KOŞULLARI

Hizmetin fiyatı ve ödeme koşulları, BirebirSoft’un belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenir.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu sözleşme, taraflardan birinin ihlali durumunda feshedilebilir. Taraflardan biri, diğer tarafa yazılı bir bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

7. SORUMLULUK SINIRLAMALARI

BirebirSoft, hizmetlerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumlu tutulamaz.

8. DEĞİŞİKLİKLER

BirebirSoft, bu sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Müşteri’ye bildirilir ve yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olur.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme, taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile imzalanmıştır.